Hem knapp

Hemknapp

Hemknapp på iPhone f.o.m iPhone 5S har två funktioner. Det ena är klickandet som gör att du kan gå tillbaka till huvud meny och fingeravtrycket att du kan identifiera dig med.

När man byter hemknapp funger endast hemknapp funktionen. dvs. fingeravtryck kommer inte att fungera